صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
سوالات درس به درس نهایی (سومی ها)بخش سوم

درس نهم :
1- غیبت امام زمان (عج) در مقابل « ظهور» است یا « حضور» ؟ توضیح دهید . [ش85]
2- چرا غیبت امام عصر (عج) به « خورشید پشت ابر » تشبیه شده است ؟ [ش86]
3- امام عصر (عج) رهبری خود را در عصر غیبت به چه چیز تشبیه کرده¬اند ؟ [ش87- ش89 ]
4- علّت غیبت امام عصر (عج) چیست ؟ توضیح دهید . [د85]
5- علّت غیبت امام عصر (عج) و تداوم آن را بنویسید . [خ88]
6- بر اساس آیۀ : « ... إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ... » ( رعد ، 11 ) علّت غیبت امام عصر (عج) چیست ؟ [خ86- د90 (ترجمه)]
7- آیا می¬توان « زمان ظهور » امام عصر (عج) را تعیین کرد ؟ مختصراً توضیح دهید . [ش 86- ش87]
8- چرا تعیین زمان ظهور امام عصر (عج) تنها در اختیار خداوند است ؟ توضیح دهید . [ش89- د90]
9- غیبت صغری را تعریف کنید . [د 86- خ87- ش88- ش90- د90]
10- بخش اصلی رهبری امام عصر (عج) مربوط به کدام قلمرو است و چگونه انجام می¬شود ؟ [خ87- خ88]
11- ایجاد تغییر و تحوّل در جامعه¬ای که گرفتار بی¬عدالتی می¬باشد ، چگونه امکان¬پذیر است ؟ [د88]
12- امام حسن عسکری (ع) در ارتباط با فرزندش حضرت مهدی (عج) چه اقداماتی انجام داد ؟ [خ89]
13- نائبان چهارگانه در دورة غیبت صغری چه مسئولیّتی بر عهده داشتند ؟ [ش89 ]
14- طولانی بودن عمر حضرت مهدی (عج) چگونه امکان¬پذیر است ؟ [د86 - ش87]
15- درستی یا نادرستی گزاره¬های زیر را با ( ص/ غ ) مشخّص کنید .
بخش اصلی رهبری امام مهدی (عج) مربوط به قلمرو ولایت معنوی است. [د88 - ش90 و د90] (به صورت جای خالی)
غیبت امام مهدی (عج) در دورة غیبت ، در مقابل حضور است نه ظهور . [د89- ش90]
16- دو نمونه از موارد ولایت معنوی ( یاری و دستگیری شیعیان ) توسّط امام عصر (عج) را بنویسید . [د89 ]
17- تکمیل کنید :
امام زمان (عج) در دورة غیبت صغری از طریق افرادی خاصّ که به ....... معروفند، با شیعیان ارتباط داشت . [ش90]
رهبری امام زمان (عج) در عصر غیبت به ............ تشبیه شده است . [ش90]
درس دهم :
1- چه کسانی می¬توانند یاران راستین امام زمان (عج) باشند ؟ [خ85]
2- توضیح دهید آیا کسانی که فقط با دعا و گریه منتظر ظهور حضرت ولی عصر (عج) هستند می¬توانند یاران راستین امام باشند ؟ [خ86]
3- چهار مورد از ویژگیهای یاران راستین امام عصر (عج) را بر اساس فرمایش حضرت علی (ع) بنویسید.[د86- د87-ش88]
4- پیام آیه : « وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ . »(قَصَص،5) را بنویسید . [خ85]
5- به اعتقاد جامعه¬شناسان « پویایی جامعۀ شیعه » در طول تاریخ به چه عواملی وابسته بوده است ؟ [خ 85- خ 89]
6- پیامبران برای تحقّق وعده¬های الهی در پایان تاریخ از چه طرح خاصّی سخن گفته¬اند ؟ [ش85- د89]
7- جامعة منتظر چگونه جامعه¬ای است ؟ ( ویژگیهای جامعة منتظر در عصر غیبت ) [د85- خ87- ش88]
8- اعتقاد شیعه در مورد موعود چیست ؟ [خ86]
9- پیام آیۀ : « وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ . » ( انبیاء ، 105 ) [خ87- خ 90 (ترجمه)]
10- توضیح دهید خداپرستان دربارة آیندة تاریخ چه اعتقادی دارند ؟ [د87]
11- دو فایدة معلوم بودن مشخّصات امام زمان (عج) و حضور ایشان در جامعه را بنویسید . [د87]
12- چگونه همة ادیان دربارة اعتقاد به موعود و الهی بودن پایان تاریخ اتّفاق نظر دارند؟ [خ88- د88]
13- چرا ایجاد آمادگی برای ظهور امام عصر (عج) باید در همة ابعاد علمی ، فرهنگی ، اقتصادی و نظامی باشد ؟ [د88]
14- بر اساس آیة : « هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ... » ( توبه ، 33 ) چه آینده¬ای برای تاریخ انسان پیش¬بینی شده است ؟ [خ89- ش90 (ترجمه)]
15- چرا تقویت ایمان یکی از مسئولیّتهای شخص منتظر در عصر غیبت است ؟ [خ89]
16- چهار مورد از مسئولیّتهای « شخص منتظر » در دورة غیبت را نام ببرید . [د89- د90]
17- تکمیل کنید : نگاه مثبت دین به آیندة تاریخ و اعتقاد به حضرت مهدی (عج) اصلی به نام « ........... » را در دل زنده کرده است. [خ90]
درس یازدهم :
1- ولیّ فقیه را تعریف کنید . [ خ85- د88- خ90 – د90]
2- راههای شناخت « مرجع تقلید » را بنویسید . [ خ85 - د 85- ش86 - خ 88- ش89 - د89- ش90]
3- تقلید را تعریف کنید . [ش85- د86- خ 87- ش88- ش90]
4- با توجّه به احادیث ، شرایط مرجع و فقیهی که شایسته پیروی است را بنویسید . [ش85- د86- ش88]
5- دو شرط مشترک از شرایط ولیّ فقیه ( رهبر ) و مرجع تقلید کدامند ؟ [خ87- ش89]
6- مرجع تقلید را تعریف کنید . [د85]
7- تفقّه را تعریف کنید . [خ86- خ88- د89]
8- فقیه را تعریف کنید . [ش90]
9- تفقّه به چه معناست و به چه کسی فقیه می¬گویند ؟ [د87]
10- انتخاب ولیّ ¬فقیه به چه شیوه¬هایی انجام می¬گیرد ؟ توضیح دهید . [ش85- خ86- د86 ( بدون توضیح )- د87- خ90]
11- در عصر غیبت مرجعیّت دینی و حکومت اسلامی چگونه تداوم می¬یابد ؟ [خ87 – د90 ( به صورت جای خالی )]
12- چرا مرجع باید عادل و زمان شناس باشد ؟ [د87]
13- چرا ولیّ ¬فقیه باید زمان شناس باشد ؟ [ش90]
14- بنا بر فرمان امام زمان (عج) در دورة غیبت ، نیابت ایشان به چه کسی می¬رسد و مسئولیّتهای او چیست ؟ [د88]
15- درستی یا نادرستی گزاره¬های زیر را با ( ص/ غ ) مشخّص کنید .
در عصر غیبت ، حکومت اسلامی در چارچوب « مرجعیّت فقیه » استمرار می¬یابد.[د88- خ89- ش90(به صورت جای خالی)]
16- چه شرایطی برای مشروعیّت یافتن رهبر جامعه اسلامی ( ولیّ فقیه ) لازم است ؟ [خ85- ش90]
17- چرا « تدبیر و کفایت » و « شجاعت و قدرت روحی » از شرایط رهبر جامعة اسلامی است ؟ [د88]
18- دو ویژگی کسی که شایستگی رهبری جامعة اسلامی را دارد ، نام ببرید . [خ89]
19- منظور از « مشروعیّت » و « مقبولیّت » ولیّ فقیه را مختصراً توضیح دهید . [ش86]
20- چرا ولیّ فقیه باید مقبولیّت داشته باشد ؟ [ش87- ش88- د89]
21- مشروعیّت ولیّ فقیه را تعریف کنید . [خ 88]
22- میان انتخاب « ولیّ فقیه » و « مرجع تقلید » چه تفاوتی وجود دارد ؟ [د85- ش86- ش89]
23- چرا افراد نمی¬توانند به طور جداگانه برای خود ولیّ فقیه انتخاب کنند ؟ [د90]
24- انتخاب ولیّ فقیه به روش « غیر مستقیم » را با ذکر مثال شرح دهید . [د90]
درس دوازدهم :
1- چرا نظام جمهوری اسلامی را « مردم سالاری دینی » نامیده¬اند ؟ [خ 85- د90]
2- آیا تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت می¬تواند در زمینه¬سازی حکومت جهانی ولی عصر(عج) مؤثّر باشد ؟ [د85- د89]
3- تفاوت اصلی نظام اسلامی با سایر حکومتهای دمکراتیک در چیست ؟ [خ86- د86- ش90]
4- « مردم سالاری دینی» را با دمکراسی رایج در جهان مقایسه کنید . [خ88]
5- با توجّه به سفارشات حضرت علی(ع) به مالک اشتر بنویسید چرا رهبر باید از افراد عیب جو و ترسو دوری کند؟[ش87]
6- تکمیل کنید : هدف دمکراسی رایج در جهان تأمین ............... مردم می¬باشد . [خ89]
7- حکومت دمکراتیک یا مردم سالار را تعریف کنید . [خ90]
8- ترجمه کنید : « ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ... » (نحل ، 125) [د90]
 

نظر دهید . . .           نظرات کاربران