صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
آزمایش-سال دوم وسوم- تهیه لام خونی

عنوان آزمایش : تهیه لام خونی

( فصل ششم: گردش مواد – مبحث خون )

هدف : مشاهده گلبولهای سفید و قرمز

وسایل و مواد مورد نیاز :

1- لانست خون گیری

2- لا و لامل

3- محلول گیمسا

4- الکل اتیلیک

5- پنبه

شرح آزمایش:

پس از ضد عفونی کردن یکی از انگشتان دست با الکل و پنبه و خشک شدن محل ضد عفونی شده، با استفاده از لانست به نوک انگشت ضربه زده و یک قطره خون روی یک سمت لام قرار می دهیم

و بترتیب مراحل زیر را انجام می دهیم.

الف- گسترش: انتهای یک لام تمیز را با زاویه 30 درجه روی قطره خون قرار داده تا خون در عرض لام پخش شود. آنگاه یکمرتبه و سریع لام دوم را روی لام اول می کشیم. تا خون بصورت لایه نازکی روی سطح لام پخش شود. اندکی صبر می کنیم تا آب خون تبخیر شود.

ب- فیکسه کردن: مقداری الکل را روی نمونه گسترش یافته ریخته و با حرکت دست سعی می کنیم الکل به تمام قسمتهای خون برسد. حدود 5 دقیقه صبر می کنیم تا الکل تبخیر شود. الکل سلولهای خون را برروی لام ثابت می کند و چربی اضافی را حل نموده تا نمونه شفاف تر دیده شود.

ج- رنگ آمیزی: به وسیله قطره چکان محلول رنگی را برروی تمام قسمتهای خون می ریزیم و حدود 20 دقیقه صبر می کنیم.( اگر گیمسا غلیظ باشد حدود 5 دقیقه کافیست)

 د- شستشو: لام را بطور مایل در دست گرفته و به کمک یک پیست یا آبفشان به آرامی برروی نمونه رنگ آمیزی شده آب می ریزیم. این کاررا تا زمانی ادامه می دهیم که دیگر آب رنگی از نمونه خارج نشود. با عبور دادن لام از بالای شعله یک چراغ الکلی، لام را خشک می کنیم. لام آماده  مطالعه است. ه- مشاهده ی نمونه: بهتر است ابتدا از عدسی شیئ 40 و در آخر از 100 استفاده کنیم. ( از روغن سدر استفاده شود)

- در دفتر آزمایشگاه خود، انواع گلبولهای سفید مشاهده شده را رسم نمایید.

 

*- در پایان حتما عدسی میکروسکوپ را بوسیله گزیلول و دستمال مخصوص پاک کنید)

img/daneshnameh_up/b/bd/t.8.jpg


 

 

img/daneshnameh_up/b/b0/t.11.jpg


 

 

                                                                                                  

نظر دهید . . .           نظرات کاربران