صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
آزمایش-سال دوم- مشاهده لخته خون

عنوان آزمایش: مشاهده لخته خون

( فصل ششم: گردش مواد – مبحث انعقاد خون )

هدف: مشاهده چگونگی لخته شدن خون دررشته های فیبرین

وسایل و مواد مورد نیاز:

1- لام

2- لانست

3- سوزن تشریح

4- میکروسکوپ

5- پنبه

6- الکل

7- روغن سدر و گزیلول

شرح آزمایش:

نوک یکی از انگشتان خود رابا پنبه آغشته به الکل ضدعفونی کنید. و با لانست بریدگی مختصری در آن ایجاد کنید. یک قطره از خون آن را در وسط لام بریزید. و در زیر میکروسکوپ (بادرشتنمایی 100 برابر) به دقت به مشاهده آن بپردازید. در همین حال به آرامی قطره خون را با سوزن تشریح بهم بزنید. پس از گذشت یکی دو دقیقه رشته های بسیار نازکی در قطره خون ظاهر می شوند.

- این رشته ها چه نام دارند؟

تشکیل اولین رشته های فیبرین نشانه انعقاد خون است.

نظر دهید . . .           نظرات کاربران