صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
آزمایش-سال دوم- مشاهده بافت اسکلرانشیم

عنوان آزمایش: مشاهده بافت اسکلرانشیم

( فصل سوم: سازمان بندی سلول ها- مبحث بافتهای گیاهی )

هدف از آزمایش:آشنایی باساختمان و اختصاصات سلولهای اسکلرانشیمی دربخش های مختلف گیاه

وسایل و مواد مورد نیاز:

1- میکروسکوپ

2- میوه گلابی، پوست دانه لوبیا، دمبرگ و برگ نیلوفر آبی، درون بر سیب، ساقه کتان، گل راعی، ساقه های ذرت و گل سرخ

3- لام و لامل

4- تیغ

5- آب مقطر

6- آب ژاول

7- اسید استیک رقیق

8- کارمن زاجی

9- مغز آقطی یا یونولیت

10- شیشه ساعت

شرح آزمایش:

همانند دستور کار در آزمایش بافت کلانشیم است. در اینجا روش تهیه نمونه اسکلرئید از میوه گلابی را شرح می دهیم.

بر روی لام تمیزی یک یا دو قطره محلول متیلن بلو بریزید. کمی از بخش خوراکی میوه گلابی را بردارید و آن را برروی محلول متیلن بلو در وسط لام قرار دهید. لامل را بر روی آن بگذارید سپس دستمال کاغذی یا کاغذ خشک کن را چند لا کرده و با نوک انگشت در محل قرار گرفتن نمونه روی لامل فشار دهید. به این ترتیب نمونه مسطح شده و سلولها از یکدیگر جدا می شوند.

نمونه تهیه شده را در میکروسکوپ قرار داده و با درشتنمایی کم به بررسی آن بپردازید.

دیواره چوبی سلولهای اسکلرانشیمی توسط معرف متیلن بلو به رنگ آبی در می آیند و بدین ترتیب می توانید این بافت را در زیر میکروسکوپ به رنگ آبی مشاهده کنید.

با درشتنمایی 400 برابر به مشاهده سلولهای اسکلرانشیمی بپردازید. و مشخصات آن را بررسی کنید.

سلولها دیواره چوبی ضخیمی دارند و حفره داخلی آنها کوچک است.

 

- پس از مشاهده، شکلی از بافت مورد مطالعه را رسم کرده و سلولهای اسکلرانشیمی را در آن نشان دهید.

نظر دهید . . .           نظرات کاربران