صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
مدادرنگی

 

ما انسان ها مثل مدادرنگی هستیم...
شاید رنگ مورد علاقه یکدیگرنباشیم!!!
اما روزی ...برای کامل کردن نقاشیمان؛
دنبال هم خواهیم گشت !...
به شرطی که اینقدر نتراشیم همدیگر را تا حد نابودی .

نظر دهید . . .           نظرات کاربران