صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
راه های تقویت بهداشت روانی فرزندان:
راه های تقویت بهداشت روانی فرزندان:
v      اگر با ناراحتی های روانی کودکان ، نوجوانان و جوانان روبرو شدیم با حوصله و متانت آن ها را رفع کنیم و از تصمیم های عجولانه بپرهیزیم.
v       در ناراحتی های شدید، درد دل و گریه کردن باعث تخلیه روانی و آرامش می شود، در این شرایط از یک دوست صمیمی می توانیم کمک بگیریم.
v      مشارکت جو باشیم تا دوستان جدید بیابیم.
v      از مشاهده فعالیت های جدید فرزندانمان لذت ببریم.
v      با پرورش ابعاد روحی، معنوی و مذهبی شخصیت خود و فرزندانمان به سلامت روانی بالاتری دست یابیم.
v      با احترام به دیگران به بهداشت روانی خود و دیگران کمک کنیم.
زمینه های اعتماد را فراهم کنیم.
v      به احساسات فرزندانمان توجه کنیم و ویژگی های آنها را بشناسیم.
v      محیط زندگی را در حد توان جذاب و پرنشاط کنیم.
v      فرصت های مناسب برای بروز احساسات و شخصیت فرزندانمان ایجاد کنیم.
v       به دست آوردن بهداشت روانی منوط به روبرو شدن با واقعیت، سازگار شدن با تغییرات، ظرفیت داشتن برای مقابله با اضطراب ها، کم توقع بودن، احترام قائل شدن به دیگران، بکوشیم این شرایط در خانواده فراهم شود.
v       رفتار والدین در خانواده بگونه ای باشد تا فرزندان خود را در زندگی شاد، خوشحال و فارغ از گرفتاری های احساس کنند.

نظر دهید . . .           نظرات کاربران