صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
اخلاق و سلامت روان
اخلاق و سلامت روان
حسن خلق از موارد مهم اثر گزار بر سلامت روان است و صفات پسنديده در ارتقای آن موثر است.
اخلاق عبارت است از يك سلسله خصلتها و سجايا و ملكات اكتسابی كه بشر آن را به عنوان اصول اخلاق می پذيرد.با ياد خدا و اخلاق نيكو ،انسان به آرامش و سلامت روان دست مي يابد. پيامبر اكرم (ص) محبوب ترين فرد نزد خداوند را خوش خلق ترين مردم مي دانند و حضرت علي (ع) حسن خلق را سرلوحه ويژگی های مومن می دانند. حسن خلق، تواضع، بردباری و شرح صدر، عفو و گذشت و مدارا كردن، خوش گماني ، صله رحم ، تغافل، رازداری و انصاف از جمله صفات مناسب اخلاقی است كه به بهبود روابط اجتمايی و سلامت روان كمك می كند.
نظر دهید . . .           نظرات کاربران