صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
باکتریهای نفت خوار

باکتری های نفت خوار

 مشکل ما بیشتر در مورد نفت های سنگین است چرا که نفت های سبک به سرعت پخش می شوند و در مدت کوتاهی قسمت بیشتر آن بخار میشود .نفت سبک به قطرات کوچک‌تر تبدیل می‌شود و در نتیجه سطح بیشتری برای فعالیت باکتری‌های نفت‌خوار به وجود می‌آید. در نتیجه هر چه این سطح بیشتر باشد، چون باکتری‌ها خوراک بیشتری در اختیار دارند، با سرعت بیشتری هم تکثیر می‌شوند و در مدت کوتاهی انبوهی از باکتری‌های نفت‌خوار به‌وجود می‌آیداما نفت سنگین به سختی به وسیله باکتری های نفت خوار تجزیه میشود.

باکتری‌های نفت‌خوار میکروارگانیسم‌های ارزشمندی هستند که گونه‌های فروانی دارند. هرگونه از این باکتری‌ها خود را با شرایط یک منطقه‌از آب‌های کره زمین هماهنگ کرده است.

برای مثال گونه‌یباکتری‌های نفت‌خوار آب‌های سرد که در سواحل آلاسکا زندگی می‌کند با گونه باکتری‌های نفت‌خوار مناطق سواحل استوایی تفاوت دارد. اما هر دو دسته یک کار انجام می‌دهند که آنهم هم تجزیه نفت است.

باکتری‌ها، نفت را به گونه‌ا‌ی تغییر می‌دهند که یا به دی‌اکسید کربن و آب تجزیه می‌شود یا به ملکول‌های کوچک استات، پروپیونات و اسیدی‌های چرب که هر سه غیرسمی هستند و توسط میکروارگانیسم‌ها خورده می‌شوند. در نتیجه تقریبأ هیچ‌چیز باقی نمی‌ماند.

اگر میزان نفت سبک از حد مشخصی بیشتر باشد فعالیت باکتری‌های نفت‌خوار محیط ‌اطراف آنها را برای سایر آبزیان سمی می‌کند. «این باکتری‌ها هنگام تجزیه نفت، نیتروژن آزاد می‌کنند. نتیروژن در آب حل می‌شود و در مقیاس زیاد به حیات سایر آبزیان آسیب می‌‌رساند

نظر دهید . . .           نظرات کاربران