صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
آزمون تستی دینی سوم (۱-۳)۹۴/۸/۱۲ قسمت دوم
 
15- آسانترین راه غیر الهی جلوه دادن قرآن و دین اسلام چه بود؟
الف مقایسه اسلام با ادیان گذشته 
  ب آوردن سوره ای همانندسوره های قرآن  
   ج کشانیدن پیامبر به بحثهای عقلانی                   
  د برقراری جنگهای متعدد علیه اسلام
 
 16 – خاصیت انطباق و تحرک  مقررات اسلامی مرهون........ می باشد که.........
الف) اختیارات حاکم و نظام اسلامی – این اختیارات , بر همه  ی احکام و مقررات اسلامی تسلط دارند
ب) وجود قوانین تنظیم کننده  -  این قوانین, بر همه ی احکام و مقررات اسلامی تسلط دارند
ج) وجود قوانین تنظیم کننده  - این قوانین , حلال مسائل اجتماعی پدید آمده در شرایط جدید و خاص است
د) اختیارات حاکم و نظام اسلامی- این اختیارات , حلال مسائل اجتماعی پدید آمده در شرایط جدید و خاص است
 
 
 
17 – ان هنگام که برخورداری از .......... به مصونیت از ارتکاب به ........... در پیامبران الهی می انجامد , مبین ویژگی در آنان است که در .........
الف) لطف خاص الهی- گناه- تعامل با اختیار است
ب) بینش عمیق- خطا - تعامل با اختیار است
ج) لطف خاص الهی- گناه- تضاد با اختیار است
د) بینش عمیق- خطا- تضاد با اختیار است
 
 
18- آمادگی جامعه ی بشری برای دریافت برنامه ی کامل زندگی ] که شرط ....... برای جاوید ماندن سیره و سنت پیامبر محسوب می شود , سبب شد که یکی از علل ...........نبوت منتفی گردد.
الف) کافی –تجدید
ب) لازم –ختم
ج) لازم – تجدید
د) کافی –ختم
 
19-تعدد پیامبران به معنای تعدد در ................ است و آمدن پیامبران متعدد برای این بوده است که.............. و قران در این مورد می فرماید.....
الف) شریعت- حکمت خدا اقتضا می کند برای هدایت بشر پیامبرانی برگزیده شوند – وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم
ب) ادیان - حکمت خدا اقتضا می کند برای هدایت بشر پیامبرانی برگزیده شوند- وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم
ج) شریعت-پیامبران دین الهی را در خور فهم و اندیشه های دوران خود بیان می کنند-و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم
د)ادیان- پیامبران دین الهی را در خور فهم و اندیشه های دوران خود بیان می کنند-و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم
 
  
20-آیه ی شریفه ی ومااختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم  کدام ویژگی تفرقه افکنان را مورد انتقاد قرار داده است؟
الف) بی توجهی آنان به لزوم دستیابی به کتاب های آسمانیو هدایت انسان
ب) نداشتن علم و آگاهی و بی توجهی به لزوم علم آموزی و دیافت هدایت
ج) آگاهی انان از حقیقت و ستم و سرکشی با وجود درک واقعیت
د) ایجاداختلاف و شبهات بر مبنای تفکر و تعقل در کتاب های الهی
 
 
 
21-پیام آیه ی شریفه و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم این است که.......... معلول ....... بوده است.
الف) وحدت دعوت انبیا -فطرت واحد انسان ها
ب) تعدد انبیا-رشد تدریجی سطح فکر اقوام وجوامع
ج) تعدد انبیا- لزوم استمرار در دعوت و ترویج پیوسته ی آن
د) وحدت دعوت انبیا- لزوم استمرار در دعوت و ترویج پیوسته ی آن
 
 
22- کدامیک ازموارد زیر غلط است
الف) تمام انبیاء الهی به دنبال یک هدف خاص هستند و اختلاف آنها در روش آنهاست
ب)هر پیامبری سعی کرده است خدای خودش را به روشی خاص به مردم معرفی کند
ج)خداوند هر قومی را با روش خاص بر اساس استعدادهایشان هدایت کرده است
د)هدف تمامی انبیاء الهی هدایت انسان است ولی درک و فهم در انتخاب شیوه هدایت دخالت داشته است
 
 23- هدف تمامی انبیاء برپایی نظام اجتماعی است بر اساس..........
الف) حکمت الهی     ب)قوانین ومقررات اجتماعی       ج)عدل             د)حقوق بشر
 
24- اگرپیامبردردریافت وابلاغ وحی معصوم نباشد................
الف)دین الهی درست به مردم نمی رسد   
 ب)امکان هدایت ازمردم سلب می شود 
  ج)خداوند متعال به هر طریقی مردم راازلغزش مصون می دارد    
 د) مواردالف وب
 
25-چه موقع اعتماد مردم نسبت به دین ازبین می رود
الف)پیامبر ادعای دروغین داشته باشد
 ب)پیامبر دربیان احکام دین دچارغروروسرمستی شود         
 ج)پیامبر مصون از گناه نباشد     
 د)علمای دینی دین رادرست ابلاغ نکنند
 
26-آیه شریفه (( ما کانَ مُحَمّد اَبا اَحَدٍ من رجالکم و لکّن رسول اللهِ و خاتم النبیین )) کدام نکته را در مورد پیامبراکرم بیان می کند؟
الف)بسته شدن راه شریعت بر روی مردم با آمدن او                 
 ب)محمد آخرین فرستاده خداوند برای رسالت است               
 ج)در رسالت اوکاملترین دین عرضه شده است     
 د)هیچ احدی از مردان مانند رسول خدا نیست
 
 
27- کدامیک از موارد زیر انطباق اسلام با نیازهای زمان را ثابت میکند
الف) انجام واجبات و دوری از محرمات 
    ب) تقدم روح وحقیقت تعالیم بر شکل وظاهر      
   ج) توجه به نیازهای ثابت و پایدار انسانی    
    د)هیچکدام
 
28- کدام مورد لازمه استقراروماندگاری یک دعوت دینی است
الف)اصیل بودن تعالیم  
 ب)استمراروتبلیغ دائمی دین    
ج)   عمل کردن عالمان دینی به تعالیم
 د)قبول دعوت توسط مردم وعمل به احکام آن
 
 29-میزان رشد ودرک واندیشه مردم باتعدد پیامبران..............
الف)ارتباط مستقیم دارد   
 ب)هیچ ارتباطی ندارد    
ج)تعالیم رو به رشد بوده است ربطی به درک مردم ندارد  
 د)ارتباطی ندارد وهر پیامبری بر اساس فهم مردم دینی خاص را به آنها ابلاغ می کرده است
 
 
30-کدامیک از موارد زیر جزء مکارم اخلاقی محسوب نمیشود
الف) تقوا    
 ب)صداقت     
 ج)مناجات  
 د)کرامت نفس
  
31-از ان جا که هدایت یک اصل عام و همگانی در نظام خلقت است.که.........
الف)تمام موجودات , جبرا راه دستیابی به هدایت را دنبال می کنند
ب) در کنار هر نیاز راه پاسخ گوییبه آن نیاز قرار دارد و هیچ نیازی بدون پاسخ نخواهد بود
ج) آفریدگار جهان حکیم است و هر موجودی را برای هدفی معین می آفریند و برای وصول به هدف , هدایت می فرماید
د) سراسر هستی , نمودی از قدرت غیر محدود خداست و تمتم پدیده ها آیات تکوینی آفریدگارند
 
32- آیه شریفه (( فَمَن اِهتدی فَلِنَفْسِه ِو مَنْ ضَلّ فَاِنّما یَضّلُ علیها ))بیانگر چیست
الف ) خداوند انسان را هدایت میکند   
   ب ) انسان میتواند راه هدایت و گمراهی را تشخیص دهد  
  ج ) هدایت و ضلالت انسان دست خداست
   د ) انسان مسئول سرنوشت خویش است
نظر دهید . . .           نظرات کاربران