صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
روز شمار هفته معرفی مشاغل

هفته معرفی مشاغل گرامی باد. اول لغایت هفتم اردیبهشت 95

روز شمار هفته:

اول اردیبهشت: روز «مشاوره و موفقیت تحصیلی»،
دوم اردیبهشت: روز «مشاوره و آمایش شغلی»،
سوم اردیبهشت: روز «مشاوره و انتخاب آگاهانه تحصیلی شغلی»،
چهارم اردیبهشت: روز «مشاوره و سلامت روانی اجتماعی»،
پنجم اردیبهشت: روز «مشاوره و اجرای شعار سال(اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل)
ششم اردیبهشت: روز «مشاوره و کارآفرینی»
هفتم اردیبهشت: روز «مشاوره و خلاقیت و نوآوری»

نظر دهید . . .           نظرات کاربران