صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
تشریح قلب

تشریح قلب در آزمایشگاه زیست شناسی  توسط دبیر زیست شناسی خانم ملا شاهی انجام گردید:

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر دهید . . .           نظرات کاربران