صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
جلسات آموزش خانواده

جلسات آموزش خانواده با موضوعات ذیل و حضور جناب آقای آقاجانلومعاونت محترم مقطع متوسطه اداره کل به عنوان مدرس برگزار گردید.

موضوع:آسیب شناسی کنکور                                     94/8/24

موضوع :نوجوانی و شیوه های ارتباط با نوجوانان           94/9/15

موضوع :افت تحصیلی وراههای مقابله با آن                  94/9/22

 

    

نظر دهید . . .           نظرات کاربران