صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
جلسات آموزش خانواده

دومین دوره  از جلسات آموزش خانواده با موضوع پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با حضور جناب آقای شیر محمدی کارشناس محترم واحد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی  اداره کل به عنوان مدرس برگزار گردید.

اهم موضوعات جلسات: پیشگیری از آسیبهای اجتماعی - آسیبهای فضای مجازی - اینترنت و تلفن همراه و آسیبهای آن

تاریخ جلسات

    -   94/11/11   -    94/11/18    -    94/11/24 

نظر دهید . . .           نظرات کاربران