صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
کارگاه آموزشی هفته بهداشت روان

کارگاه آموزشی با  عنوان سلامت روان برای اولیاء و همکاران در هفته بهداشت روان برگزار گردید.

مدرس کارگاه جناب آقای حسنی کارشناس ارشد روانشناسی و روان درمانگر  94/7/30

 

نظر دهید . . .           نظرات کاربران