صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
کارگاه آموزشی بهداشت و بلوغ دختران

کارگاه آموزشی بهداشت و بلوغ دختران با حضور سر کار خانم جوادی کارشناس مامایی ویژه  مادران محترم در تاریخ 94/11/4 برگزار گردید.

 

نظر دهید . . .           نظرات کاربران