صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
کارگاه آموزشی راست قامتی

کارگاه آموزشی با موضوع راست قامتی و حرکات اصلاحی با حضور جناب آقای دکتر صفری دکترای ورزش برای اولیاء محترم در تاریخ94/12/1برگزار گردید.

 

نظر دهید . . .           نظرات کاربران