صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
کارگاه آمادگی برای کنکور(دانش آموزان)

کارگاه آمادگی برای کنکور ویزه دانش آموزان سال چهارم برگزار گردید.مدرس کارگاه جناب آقای ندرلو کارشناس محترم هسته مشاوره ناحیه یک

94/7/18  --  94/7/11  -- 

نظر دهید . . .           نظرات کاربران