صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
کارگاه ویژه دانش آموزان سال سوم

کارگاه آموزشی ویژه دانش آموزان سال سوم با موضوع اهمیت دروس نهایی سال سوم با حضور جناب آقای ندرلو کارشناس محترم هسته مشاوره ناحیه یک در تاریخ94/9/1 برگزار گردید.

 

نظر دهید . . .           نظرات کاربران