صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
کارگاه آموزشی مهارتهای مطالعه (دانش آموزان)

کارگاه آموزشی مهارتهای مطالعه برای دانش آموزان پایه دوم وسوم در تاریخهای زیر برگزار گردید.

94/11/11

94/11/25
94/11/28

مدرس کارگاه آقای ندرلو - کارشناس محترم هسته مشاوره ناحیه یک

در این کارگاهها در خصوص مهارتهای مطالعه و شیوه های صحیح مطالعه گفتگو شد و به سوالات دانش آموزان پاسخ داده شد.

 

نظر دهید . . .           نظرات کاربران