صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی (دانش آموزان)

کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی برای دانش آموزان پایه دوم وسوم با حضور جناب آقای حدیدیان کارشناس ارشد روانشناسی در تاریخ 94/10/2 برگزار گردید.در این کارگاه در خصوص آسیبهای اجتماعی ،آسیبهای فضای مجازی صحبت شد.

 

نظر دهید . . .           نظرات کاربران