صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
کارگاه آموزشی راست قامتی و حرکات اصلاحی(دانش آموزان)

کارگاه آموزشی راست قامتی و حرکات اصلاحی برای دانش آموزان در تاریخ 94/12/22 با حضور آقای دکتر تاراسی برگزار گردید . در این کارگاه آقای دکتر در خصوص نحوه درست نشستن ، ایستادن و راست قامتی صحبت نمودند . در ادامه درخصوص حرکات اصلاحی مطالبی عنوان شد و بع سوالات دانش آموزان پاسخ داده شد.

  

نظر دهید . . .           نظرات کاربران