صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
برنامه گرامیداشت روز معلم و روز سمپاد

به مناسبت گرامیداشت هفته معلم و بزرگداشت روز سمپاد ویژه برنامه ای با حضور همکاران و دانش

آموزان درروز یکشنبه 12اردیبهشت ماه در آموزشگاه برگزار گردید و دانش آموزان با اجرای بخشهای

مختلف ، سرود و...مراتب سپاسگزاری خود را به پیشگاه مربیان و دبیران خود اظهار نمودند  .

 

                                           

                                        

 

                                                            

نظر دهید . . .           نظرات کاربران