صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
نشست صمیمی با اولیاء دانش آموزان

نشست صمیمی با اولیاء دانش آموزان سال دوم و سوم  با حضور جناب آقای حسنی روانشناس و روان درمانگر در تاریخ 95/2/3  ، 94/1/27 روز جمعه برگزار گردید .و در خصوص مسایل مهم تربیتی و آموزشی نوجوانان بحث وبررسی شد.جلسه در ادامه به صورت پرسش و پاسخ به اتمام رسید.

    

نظر دهید . . .           نظرات کاربران