صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
برگزاری کارگاه آموزشی برای دانش آموزان سال سوم با موضوع ارتباط موثر

کارگاه آموزشی با موضوع ارتیاط موثر با محوریت ارتباط با جنس مخالف برای دانش آموزان سال سوم با حضور آقای غیاثی در دیماه برگزار شد.

    

نظر دهید . . .           نظرات کاربران