صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
برگزاری کارگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی

برگاری کارگاه آموزشی با موضوع پیشگیری آسیب های اجتماعی ویژه اولیاء با حضور آقای شیرمحمدی در مورخه 95/11/10 در سالن اجنماعات آموزشگاه.

   

نظر دهید . . .           نظرات کاربران