صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
راههای افزایش دقت و تمرکز

افزایش دقت و تمرکز در کلاس درس

1ـ در کلاس جایی بنشینید که از عوامل مزاحم به دور باشید. معمولاً وسط کلاس احساس امنیت بشتری وجود دارد ولی در عوض دردیف‌های آخر و کناره‌های کلاس معمولاً جای مناسبی برای ایجاد تمرکز و یادگیری نیست.
2ـ برای تمرکز بیشتر یک تونل فرضی بین خود و معلمتان در نطر بگیرید، به طوری که خارج از آن را نه بینید و نه بشنوید.
3ـ شما به آموختن همه درس‌ها نیازمندید و داشتن علاقه به هر درس موجب افزایش تمرکز در آن درس است، پس در تمام دروس با انگیزه و علاقه در کلاس حاضر شوید تا شنیدن و دیدن شما با دقت و تمرکز بیشتر همراه شود.
3ـ هنگام گوش دادن به درس در کلاس از انجام کارهای دیگر مثلاً مطالعه کتاب درس دیگر و صحبت با دوستان اکیداً خودداری کنید.
4ـ اگر به جای شنیدن به نوع نشستن و ایستادن و یا لباس معلم توجه کنید، دقت شنوایی شما کم می‌شود.
5ـ سرعت فکر کردن ۴ تا ۱۰ برابر حرف زدن است پس سعی کنید آن چه را که از معلم می‌شنوید، بفهمید.
6ـ حتی اگر ارائه مطالب درس توسط معلم ضعیف باشد خود را اسیر لهجه و کلمات نامناسب معلم نکنید و به فهم و منظور کلمات او بیشتر توجه کنید.
7ـ هشدارهای کلامی معلم مانند «مهم است»، «توجه کنید» و ... همچنین هشدارهای غیرکلامی او مانند حرکت دست و چهره و تغییر لحن او را مدنظر قرار دهید.
8ـ به یاد داشته باشید هیجان و احساس‌های منفی مانند خشم در کلاس از تمرکز می‌کاهد.
9ـ در کلاس اگر درس دادن معلم را با معلم دیگری که در ذهن دارید، مقایسه کنید یقیناً از تمرکز و دقت شما در کلاس کاسته می‌شود.

                                                                                 موفق باشید.

نظر دهید . . .           نظرات کاربران