صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
برگزاری کارگاه با و موضوع موادمخدر نو پدید

کارگاه آموزشی با موضوع مواد مخدر نو پدید با حضور آقای دکتر مرادی (شاغل در ستاد مبارزه با مواد مخدر) در مورخه 95/11/28 برگزار گردید.

  

نظر دهید . . .           نظرات کاربران