صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
'گزارش شرکت دانش آموزان در کمپین زیست شناسی

دانش آموزان پایه دهم در بهمن ماه سال جاری در کمپین زیست شناسی که با عمکاری اعضای انجمن

زیست شناسی وهمکاری دبیر ارجمند خانم رستمی برپا گردیده بود شرکت نمودند .

دراین کمپین  جهت تفهیم و نهادینه سازی ، پنج طرح از اشکال های مهم زیست شناسی توسط دانش

آموزان در محل راهروی آموزشگاه نقاشی گردید و سپس ایستگاه هایی با عنوان :  محاسبه نمایه توده بدن ،

ایستگاه فشارخون ، ایستگاه  کار با میکروسکوپ و ایستگاه مسابقه ، ایستگاه آیا می دانید و جایزه به مدت یک

هفته برپا و دانش آموزان  در این ایستگاه ها مشغول فعالیت بودند . 

 

                

 

                 

 

                 

 

جهت مشاهده نقاشی زیست شناسی به گالری تصاویر مراجعه نمائید .

               

 

نظر دهید . . .           نظرات کاربران