صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
برگزاری بازارچه توانمندیهای دانش آموزان

بازارجه توانمندیهای دانش آموزان روز یکشنبه مورخه 96/12/6 به همت دانش آموزان پایه یازدهم علوم تجربی  20 و همکار محترم خانم

رستمی برگزار شد .

                

 

            

نظر دهید . . .           نظرات کاربران