صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
برگزاری نمایشگاه دست آوردهای دانش آموزان

نمایشگاه انجمن علمی جغرافیا روز یکشنبه مورخه 96/12/6 به همت دانش آموزان پایه یازدهم

انسانی وهمکار ارجمند خانم احمدی در آموزشگاه برپا گردید .

      

        

                  

نظر دهید . . .           نظرات کاربران