صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
گرامر تم F کتاب تکمیلی زبان انگلیسی یازدهم (کمبریج) شرطی نوع دوم

             سال نو مبارک    

گرامر صفحه ی 114 تم اف کمبریج

شرطی نوع دوم  که به شرطی غیر واقعی معروف است  زمانی به کار می رود که در واقع کاری  در حال حاضر به دلیل بر قرار نشدن شرط انجام نشده است و گفته می شود اگر این شرط برقرار می شد این کار انجام می گرفت  .در این نوع شرطی جمله ی شرط که با if شروع می شود دارای فعل گذشته ی ساده است .  و جواب شرط همراه با یک فعل ناقص مانند would  یا could به اضافه ی ریشه ی ساده ی فعل 

.... If +subject+ simple past+..............+ subject+ would/ could / might   verb  

   If clause                                                                                  main  Clause                    

. If   she  watched  carefully she would find  her ring

. If they patrolled the site vandals could not damage the monument

برای سوالی کردن شرطی نوع دوم مانند شرطی نوع اول از قسمت جواب شرط استفاده می کنیم . ابتدا کلمه ی پرسشی را نوشته سپس  کمک فعل ناقص  را می آوریم و فاعل و فعل اصلی را نوشته و در نهایت جمله ی شرط را می نویسیم .  

 

 

 

?What would you do if you saw a ghost

 

 

?Where would you go if you had a holiday

 

 

 

 

نظر دهید . . .           نظرات کاربران