صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
پاسخ به سوالات دانش آموزان عزیز

با سلام با توجه به اینکه حجم سوالاتی که پاسخ داده شد  زیاد بوده و  در کلاس فرصت  پاسخگویی  به سوالات تعدادی از عزیزان نبود بدین وسیله پاسخها از طریق سایت اعلام می گردد   

1.خانم چهران کلاس 205 : 1.کلمه ی too که  در صفخه ی 25 کتاب درسی  در پایان جمله آمده به معنی هم چنین به کار رفته و نقش قیدی دارد . 2. همانطوری که در کلاس گفته شده  پاسخ سوال بخش E  صفخه 66 کتاب درسی به ترتیب (  have saved , have enjoied) می باشد چون هر دو به تجربیاتی که آتش نسان در گذشته داشته اشاره دارند . 

2. خانم بقایی : suffix : پسوند و prefix : پیشوند  به طور کلی پیشوندها در ابتدای لغت می آیند و معنی را تغییر می دهند اما پسوند ها به انتهای لغت اضافه شده و نوع کلمه را تغییر می دهند . با افزودن پیشوندها شکل املایی کلمه عوض نمی شود اما با افزودن پسوند ها گاهی املا تغییر می کند . مثلا با افزودن ness به انتهای صفتی که به y ختم می شود وای به آ تبدیل می گردد و صفت happy به اسم happiness مبدل میگردد . اسمهایی که فقط یک حرف مانده به آخرشان صدادار باشد با افزودن y خرف آخرشان تکرار می شود .مثل sun که اسم است و هنگام تبدیل به صفت sunny حرف آخرش n تکرار می شود . در فعل create با افزودن پسوند ion حرف e آخر فعل خذف میشود و فغل به اسم creation  تبدیل می گردد . 

3. خانمها عاطفه شامی و الیکا کریمی :1.  lots of , a lot of هم معنی اند و فقط alot of رسمی تر است .

2.کلمه یsince اگر به معنی از آنجاییکه نباشد  در پایان جمله هایی که به زمان حال کامل هستند قبل از آغاز زمان  به عنوان قید زمان به کار می رود . مثل .I have lived hear Since last year

کلمه ی for  در پایان جملات حال کامل قبل از طول مدت به کار می رود  و در واقع قید زمان جمله است . مثل 

.I have lived here for more than two months

امیدوارم مفید واقع شود .

نظر دهید . . .           نظرات کاربران