صفحه اصلی محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی

 
    کنکور سراسری چند دفترچه؟! چند ساعت؟! 


            کنکور سراسری چند دفترچه؟! چند ساعت؟! 

   تجربی

 دفترچه اول: زیست شناسی(45سوال)=45 دقیقه 

 دفترچه دوم: فیزیک(30 سوال)+ شیمی(35سوال)=کل دفترچه75 دقیقه

 دفترچه سوم: ریاضی(30سوال)+ زمین(15سوال)=کل دفترچه 60 دقیقه

    انسانی
 دفترچه اول : ریاضی (20 سوال) + ادبیات (30 سوال) + اجتماعی (15 سوال) + روانشناسی (15 سوال) = کل دفترچه 75 دقیقه
 

دفترچه دوم : عربی (20 سوال) + تاریخ (13 سوال) + جغرافیا (12 سوال) + فلسفه منطق (20 سوال) + اقتصاد (15 سوال) = کل دفترچه 75 دقیقه


   ریاضی
 دفترچه اول: ریاضی (40 سوال) = 70 دقیقه


 دفترچه دوم: فیزیک (35 سوال) + شیمی (30 سوال) = کل دفترچه 75 دقیقه

نظر دهید . . .           نظرات کاربران